Stemming Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebiedenVerslag van de vergadering van 25 mei 2021 (2020/2021 nr. 38)

Aanvang: 1.17 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19 (35808).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ten slotte stemmen we over het wetsvoorstel 35808, Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19.

Wenst een van de leden hiervoor een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Mevrouw Baay heeft haar stemverklaring al afgelegd.

Wij stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor het wetsvoorstel zijn, gaan staan?

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66 en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, de SP, de PVV en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan zijn wij nu uiteindelijk gekomen aan het einde van deze vergadering. Ik wil alle leden danken voor hun bijdragen, en in het bijzonder ook de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor hun uitgebreide beantwoording, net als natuurlijk ook de medewerkers, inclusief de jarige, die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt.

Ik wens u allen wel thuis.