35.808

Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebiedenMet dit wetsvoorstel worden aanvullende maatregelen genomen ten opzichte van de bestaande maatregelen die gelden voor reizigers uit aangewezen hoogrisicogebieden.

Allereerst wordt met dit voorstel geregeld dat reizigers die in een aangewezen hoogrisicogebied hebben verbleven en met eigen vervoer Nederland inreizen, ook verplicht kunnen worden bij inreis te beschikken over een negatieve testuitslag. Nu geldt dit alleen nog voor reizigers die gebruik maken van bedrijfsmatig personenvervoer. Ten tweede wordt met dit voorstel voor Europees Nederland voorzien in een algemene quarantaineplicht tot thuisquarantaine voor reizigers die voor inreis in een aangewezen hoogrisicogebied hebben verbleven, en voor Caribisch Nederland in de mogelijkheid om zodanige plicht van toepassing te achten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 11 mei 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: GroenLinks, Volt, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD en CDA.

Tegen: PVV, SP, PvdD, Den Haan, SGP, DENK, FVD, JA21, BBB en BIJ1.

De plenaire behandeling, gezamenlijk met het wetsvoorstel Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen (35.807) en het debat over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526) vond plaats op 25 mei 2021.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 mei 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, VVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie.

Tegen: SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, SP, PVV en PvdD.

Tijdens het debat op 25 mei 2021 zijn vijf moties ingediend. De stemmingen over de moties vinden plaats op 1 juni 2021.


Kerngegevens

ingediend

16 april 2021

titel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

62
Bladeren:
[1-50] [51-62] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-62] documenten