35.808

Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebiedenMet dit wetsvoorstel worden aanvullende maatregelen genomen ten opzichte van de bestaande maatregelen die gelden voor reizigers uit aangewezen hoogrisicogebieden.

Allereerst wordt met dit voorstel geregeld dat reizigers die in een aangewezen hoogrisicogebied hebben verbleven en met eigen vervoer Nederland inreizen, ook verplicht kunnen worden bij inreis te beschikken over een negatieve testuitslag. Nu geldt dit alleen nog voor reizigers die gebruik maken van bedrijfsmatig personenvervoer. Ten tweede wordt met dit voorstel voor Europees Nederland voorzien in een algemene quarantaineplicht tot thuisquarantaine voor reizigers die voor inreis in een aangewezen hoogrisicogebied hebben verbleven, en voor Caribisch Nederland in de mogelijkheid om zodanige plicht van toepassing te achten.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 11 mei 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: GroenLinks, Volt, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD en CDA.

Tegen: PVV, SP, PvdD, Den Haan, SGP, DENK, FVD, JA21, BBB en BIJ1.

De Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) leveren op 18 mei 2021 inbreng voor het verslag. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag op vrijdag 21 mei 2021, is de plenaire behandeling, gezamenlijk met het wetsvoorstel Tijdelijke wet testbewijzen covid-19 (35.807) en het debat over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526), inclusief eventuele stemmingen, voorzien voor 25 mei 2021.


Kerngegevens

ingediend

16 april 2021

titel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten