Stemming Reparatiewet WtBKVerslag van de vergadering van 30 november 2021 (2021/2022 nr. 8)

Aanvang: 13.33 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Reparatiewet WtBK

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij houdende aanpassingen in verband met het certificerings- en vergunningstelsel, de positie van particuliere beveiligers, de scheepsbeheerder en de kapitein, de verwerking van bijzondere persoonsgegevens en herstel van enkele onvolkomenheden (Reparatiewet WtBK) (35811).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We stemmen als eerste over het wetsvoorstel 35811, Wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij houdende aanpassingen in verband met het certificerings- en vergunningstelsel, de positie van particuliere beveiligers, de scheepsbeheerder en de kapitein, de verwerking van bijzondere persoonsgegevens en herstel van enkele onvolkomenheden (Reparatiewet WtBK).

Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Backer namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Backer (D66):

Voorzitter. Wij hebben het wetsvoorstel in eerste instantie gesteund. Het lijkt ons niet meer dan consistent om de reparatie van dat door ons gesteunde wetsvoorstel dan ook van steun van de fractie van D66 te voorzien.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Backer. Dan de heer Recourt namens de Partij van de Arbeid.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Recourt (PvdA):

Dank, voorzitter. Niet alleen namens de fractie van de Partij van de Arbeid, maar ook namens de fractie van GroenLinks heb ik de volgende stemverklaring. Het geweldsmonopolie hoort bij de overheid. Dit is een basisbouwsteen van onze democratische rechtsstaat. Met het toestaan van huurlingen op onder Nederlandse vlag varende schepen is dit beginsel losgelaten. Dat maakt de wet die dit regelt een slechte wet. Vandaag is aan de orde een reparatie op die wet en omdat deze reparatie de slechte wet iets minder slecht maakt, zullen de fracties van de Partij van de Arbeid en GroenLinks voor deze reparatiewetwet stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Recourt. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, 50PLUS, de PvdA, D66, de PVV en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de fractie van de Onafhankelijke Senaatsfractie afwezig is.