Stemming gewijzigde motie-De Boer c.s. (35979, letter G, was letter E)Verslag van de vergadering van 22 februari 2022 (2021/2022 nr. 19)

Aanvang: 14.53 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Wet wijziging verlengingssystematiek en goedkeuring vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met een wijziging van de verlengingssystematiek en goedkeuring van het Besluit houdende de vierde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 549) (Wet wijziging verlengingssystematiek en goedkeuring vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19),

te weten:

  • de gewijzigde motie-De Boer c.s. over de vijfde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35979, letter G, was letter E).

(Zie vergadering van 21 februari 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over de gewijzigde motie 35979, letter G, de gewijzigde motie van het lid De Boer c.s. over de vijfde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Van Hattem namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Hattem (PVV):

Dank, voorzitter. De PVV wil zo snel mogelijk af van de tijdelijke spoedwet en de daarop gebaseerde grondrechtenbeperkende maatregelen. Deze motie biedt daartoe niet echt soelaas zolang deze wet niet wordt weggestemd of ingetrokken, en is dus vooral een nietszeggende schijnbeweging. Ook rechtvaardigt deze motie de goedkeuring van de spoedwet over de lopende periode en loopt ze vooruit op definitieve wetgeving. Daar gaat de PVV niet in mee. Daarom stemt zij tegen deze motie.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Hattem. Wenst een van de andere leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Boer c.s. (35979, letter G, was letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van D66, het CDA, de VVD, GroenLinks, de ChristenUnie, 50PLUS, de PvdA, de PvdD, de SP en de OSF voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, de SGP en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.