Stemming Afschaffing minimale beraadtermijn voor afbreking van zwangerschappenVerslag van de vergadering van 21 juni 2022 (2021/2022 nr. 34)

Aanvang: 13.34 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Afschaffing minimale beraadtermijn voor afbreking van zwangerschappen

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Van Wijngaarden tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen (35737).

(Zie vergadering van 14 juni 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn de stemmingen aan de orde. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Allereerst stemmen we over wetsvoorstel 35737, het Voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Van Wijngaarden tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Mevrouw Prins namens het CDA.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Prins (CDA):

Meneer de voorzitter. Afgelopen week hebben wij een integer, goed en inhoudelijk debat gehad over deze wet. De informatie van de initiatiefnemers was zorgvuldig en helder, en gaf op diverse vragen van onze fractie een duidelijk antwoord. De initiatiefnemers hebben een deel van onze fractie ervan overtuigd dat dankzij een zorgvuldige aanpak en gesprekken door professionals maatwerk, dus flexibilisering van de beraadtermijn, verantwoord is, bij het behouden van de juiste balans tussen de autonomie van de vrouw en het recht van het ongeboren leven. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal leden van onze fractie voor en een aantal tegen deze wet zullen stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Prins. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen over dit wetsvoorstel? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de VVD, 50PLUS en Fractie-Frentrop en de leden Essers, Knapen, Prins en Rombouts van de fractie van het CDA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PVV, de SGP, de ChristenUnie en FVD en de leden Atsma, Doornhof, Niek Jan van Kesteren en Rietkerk van de fractie van het CDA ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik zal na de stemmingen de vergadering voor enkele ogenblikken schorsen, zodat u de initiatiefnemers kunt feliciteren, wat ik hierbij alvast doe.