35.737

Initiatiefvoorstel-Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Van Wijngaarden Afschaffen verplichte minimale beraadtermijn voor afbreking van zwangerschappenDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Paternotte (D66), Kuiken (PvdA), Ellemeet (GroenLinks) en Van Wijngaarden (VVD) strekt ertoe de verplichte minimale beraadtermijn van vijf dagen af die is vastgelegd in de Wet afbreking zwangerschap (de Waz) af te schaffen.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat vrouwen en artsen zonder een verplichte minimale beraadtermijn goed in staat zijn om een weloverwogen en zorgvuldig besluit te nemen. Daarom wordt voorgesteld om in plaats van een verplichte minimale beraadtermijn steeds, na gezamenlijk overleg tussen de vrouw en arts, een zodanige bedenktijd in acht te nemen als nodig is om tot een weloverwogen en zorgvuldig besluit te komen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) na hoofdelijke stemming met 101 stemmen voor en 38 stemmen tegen op 10 februari 2022 aangenomen.

Voor: 101 stemmen (SP, PvdA, DENK, D66, GroenLinks, Volt, Groep Van Haga, PvdD, Fractie Den Haan, BIJ1, VVD (29 stemmen voor), PVV (10 stemmen voor), JA21 (1 stem voor)

Tegen: 38 stemmen (BBB, SGP, ChristenUnie, FVD, Lid Omtzigt, CDA, PVV (7 stemmen tegen), VVD (2 stemmen tegen), JA21 (2 stemmen tegen)

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 juni 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten, VVD, 50PLUS, Fractie-Frentrop en CDA (met uitzondering van de Leden Atsma, Doornhof, Rietkerk en N.J.J. van Kesteren).

Tegen: OSF, PVV, ChristenUnie, SGP, FVD en CDA (de Leden Atsma, Doornhof, Rietkerk en N.J.J. van Kesteren).

Bij brief van 3 juni 2022 (EK, F) is gemeld dat dit voorstel voortaan mede wordt verdedigd door het lid Van Wijngaarden in plaats van het voormalige lid Tellegen.

Bij brief van 21 januari 2021 (TK, 10) is gemeld dat dit voorstel voortaan mede wordt verdedigd door de leden Kuiken, Ellemeet en Tellegen.

Bij brief van 20 januari 2021 (TK, 9) is gemeld dat het lid Paternotte de verdediging overneemt van het lid Jetten.

Bij brief van 20 april 2021 (TK, 4) is gemeld dat het lid Jetten de verdediging overneemt van het lid Pia Dijkstra.


Kerngegevens

ingediend

23 februari 2021

titel

Voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Van Wijngaarden tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

59
Bladeren:
[1-50] [51-59] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-59] documenten