Stemming Novelle Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpenVerslag van de vergadering van 7 maart 2023 (2022/2023 nr. 21)

Aanvang: 13.35 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Novelle Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen) (36123).

(Zie vergadering van 21 februari 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij over het wetsvoorstel 36123, de novelle Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.