Stemming motie Algemene Europese Beschouwingen 2023Verslag van de vergadering van 30 mei 2023 (2022/2023 nr. 34)

Aanvang: 21.28 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Algemene Europese Beschouwingen 2023

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de Algemene Europese Beschouwingen 2023,

te weten:

  • de motie-Prast c.s. over het welzijn van werkende dieren (36259, letter H).

(Zie vergadering van 23 mei 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij over de motie 36259, letter H, de motie van het lid Prast c.s. over het welzijn van werkende dieren. Ik maak de leden erop attent dat er vanochtend nog een brief van de minister van LNV is verspreid onder de leden met de appreciatie "oordeel Kamer" over de motie. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Prast c.s. (36259, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is verworpen.