36.259, H

Motie-Prast (PvdD) c.s. over het welzijn van werkende dierenIn deze motie wordt de regering verzocht om de mening van Nederlanders en andere Europeanen over het welzijn van werkende dieren mee te nemen in de toekomstplannen voor Europa.Kerngegevens

nummer 36.259, H
ingediend 18 april 2023
bij de Algemene Europese Beschouwingen 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na stemming bij zitten opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, D66, SP en PvdD stemden voor.
indiener(s) H.M. Prast (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
F. Karimi (GroenLinks)
R.A. Koole (PvdA)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)