Stemming Invoeren investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel productVerslag van de vergadering van 31 oktober 2023 (2023/2024 nr. 05)

Aanvang: 14.01 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Invoeren investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product (36176).

(Zie vergadering van 24 oktober 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan gaan we stemmen over wetsvoorstel 36176, Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product.

Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Ja, de heer Janssen, namens de SP. Enige rust in de zaal graag.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Janssen i (SP):

Voorzitter, dank u wel. In de Tweede Kamer hebben wij tegen dit wetsvoorstel gestemd. Ik heb vorige week niet aan het debat kunnen deelnemen in verband met dubbele verplichtingen, maar ik heb het debat wel in tweede termijn gevolgd. Alles afwegend, gelet op de toezeggingen die de staatssecretaris gedaan heeft en gelet op de blik die vooruitgeworpen is naar de toekomst voor hoe we hiermee verder moeten gaan, zullen wij hier in de Eerste Kamer voor dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Janssen. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? De heer Van Strien, namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Strien i (PVV):

Dank u wel, voorzitter. De PVV is een pleitbezorger voor het bevorderen en behouden van de Nederlandse cultuur, maar deze wet draagt daar, mede door de amendering in de Tweede Kamer, niets aan bij. De regering kan straks over het effect geen zinnige cijfers produceren. De uitvoering van deze wet is dus niet te controleren. Hij is alleen voor de bühne. Daarom zullen wij tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Strien. Wenst een van de leden nog een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, de SGP, D66, het CDA, FVD, de VVD, de PvdD, de SP, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, Volt en JA21 ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.