Stemming (met algemene stemmen aangenomen) Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperktenVerslag van de vergadering van 21 november 2023 (2023/2024 nr. 8)

Aanvang: 13.38 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten (36245).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij allereerst over het wetsvoorstel 36245, Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.