36.245

Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperktenDit voorstel wijzigt de Participatiewet met als doel om de uitvoering van technische werkvoorzieningen voor mensen met een visuele beperking over te hevelen van de gemeenten naar het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Terwijl ongeveer de helft van de mensen met een arbeidsbeperking aan de kant staat is dit bij mensen met een visuele beperking ongeveer twee derde, het gaat hierbij om een beperkte doelgroep waarvoor veelal gespecialiseerde expertise nodig is. Het voornaamste knelpunt is dat die expertise niet bij alle gemeenten beschikbaar is. Het UWV heeft veel expertise en ervaring met het beoordelen en verstrekken van noodzakelijke technische voorzieningen voor mensen met een visuele beperking. Daarom wordt met dit voorstel de uitvoering van deze technische werkvoorzieningen door gemeenten overgedragen aan het UWV. Mensen met een visuele beperking uit de doelgroep van de Participatiewet kunnen op grond van dit wetsvoorstel een aanvraag voor een werkvoorziening indienen bij het UWV. Voor overige vormen van (arbeids)ondersteuning, zoals een jobcoach, blijven zij aangewezen op de gemeente waar zij wonen.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 20 juni 2023 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: BIJ1.

Afwezig: Lid Omtzigt.

De fractie van BIJ1 wenst geacht te worden voor dit wetsvoorstel te hebben gestemd.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 november 2023 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

10 november 2022

titel

Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

24