Stemming Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (Miljoenennota)Verslag van de vergadering van 28 november 2023 (2023/2024 nr. 9)

Aanvang: 13.33 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (Miljoenennota)

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-VI).

(Zie vergadering van 21 november 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Justitie en Veiligheid, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Dan stemmen wij allereerst over het wetsvoorstel 36435-VI, Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota). Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Mevrouw Van Bijsterveld namens JA21.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Van Bijsterveld i (JA21):

Dank u wel, voorzitter. De JA21-fractie zal voor deze wijziging van de begrotingsstaat stemmen, maar wij willen wel dat er aangetekend wordt dat wij tegen artikel 37 van deze begrotingsstaat zijn.

De voorzitter:

U kunt alleen maar voor of tegen het hele wetsvoorstel stemmen, maar we notuleren wat u gezegd heeft.

De heer Van Hattem namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Hattem i (PVV):

Voorzitter. Wij zullen ook voor het wetsvoorstel stemmen, maar wij worden ook geacht tegen artikel 37 van het wetsvoorstel te zullen stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Hattem. Ook dat is onmogelijk.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA, de SGP, D66, de PVV, het CDA, Volt, JA21, de VVD, de PvdD, de SP, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van FVD ertegen, zodat het is aanvaard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik teken hierbij aan dat de fractie van OPNL afwezig is.