Stemming (hamerstuk) en verzoek derde termijn Belastingplan 2024Verslag van de vergadering van 19 december 2023 (2023/2024 nr. 14)

Aanvang: 13.52 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2024 (36410-B).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aanvaard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.

Ik heb begrepen dat mevrouw Geerdink een ordevoorstel wil doen inzake een derde termijn met betrekking tot het Belastingplan 2024. Ik geef het woord aan mevrouw Geerdink voor een korte toelichting op haar ordevoorstel.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Geerdink i (VVD):

Voorzitter. Ik zou inderdaad graag om een heropening van het debat over het Belastingplan 2024 in derde termijn willen vragen. Ik hoop dat daar een meerderheid voor is.

De voorzitter:

Met als doel?

Mevrouw Geerdink (VVD):

Met als doel een toezegging te vragen en een motie in te dienen over het Belastingplan.

De voorzitter:

Kan de Kamer zich vinden in een korte derde termijn? Dat is het geval.