Stemming Tijdelijke wet KlimaatfondsVerslag van de vergadering van 19 december 2023 (2023/2024 nr. 14)

Aanvang: 21.46 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen Tijdelijke wet Klimaatfonds

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds) (36274).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over het wetsvoorstel 36274, Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds, de Tijdelijke wet Klimaatfonds. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Dat is niet het geval … Ware het niet dat mevrouw Visseren-Hamakers dat toch graag wenst te doen. Daar geef ik haar dan ook volledig de ruimte voor.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Visseren-Hamakers i (PvdD):

Ik hoop dat ik bij de goede microfoon sta, voorzitter. Zoals de meeste collega's hier weten, is klimaatbeleid een van de prioriteiten van de Partij voor de Dieren. We hebben regelmatig tegen voorstellen van dit kabinet op het gebied van klimaat gestemd omdat we die niet ambitieus genoeg vonden. Het kabinet heeft de besluitvorming in de Partij voor de Dierenfractie over dit fonds bemoeilijkt door kernenergie zo centraal te stellen in het Klimaatfonds. In de instellingswet wordt echter inderdaad niet gesproken over kernenergie. Die percelen in het fonds worden daarin inderdaad niet genoemd. Wij zullen de discussie over kernenergie dan ook voeren tijdens de begrotingsdiscussies over het Klimaatfonds en niet bij de instellingswet en voor het Klimaatfonds stemmen.

Wij zijn helaas wel genoodzaakt om tegen de EZK-begroting te stemmen, vanwege de investeringen die onderdeel uitmaken van die begroting. Dat doen we met pijn in ons hart, omdat er mooie voorstellen staan in de begroting van EZK. Maar doordat kernenergie-investeringen onderdeel uitmaken van de EZK-begroting moeten we daartegen stemmen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. De heer Van Rooijen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen i (50PLUS):

Voorzitter. Het steunen van nobele doelen zoals het klimaat is een sprong in het duister, aangezien niet goed gedefinieerd is waaraan je het geld wilt besteden. Oud-minister Ruding vindt het niet verantwoord als het kabinet doorgaat met de huidige stikstof- en klimaatfondsen: "Ik heb altijd aarzeling gehad bij het enorme bedrag voor die fondsen". 50PLUS deelt deze kritiek. Alle uitgaven voor klimaat kunnen gewoon via de begroting worden gefinancierd; het is zojuist nog gezegd. Zo is het ook gebeurd bij de begroting voor 2024 bij gebrek aan het fonds.

Voorzitter, ten slotte. Ik heb groot respect voor de inzet, de kennis en de kunde van deze minister. Daar heeft het dus niets mee te maken, maar 50PLUS vindt het klimaat te belangrijk om het te laten verzanden in een bodemloze fondsput.

De voorzitter:

Dank u wel.

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over de Tijdelijke wet Klimaatfonds.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, de SGP, D66, het CDA, Volt, de VVD, de PvdD en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, FVD, JA21, de SP, BBB en 50PLUS ertegen, zodat het is aanvaard.