Verwant aan Verandering in de Grondwet inzake het doen vervallen van additionele artikelen (26.160)