Verwant aan Wijziging Wet notarisambt inzake vervallen nationaliteitsvereiste benoeming notaris (31.040)