Verwant aan Verruiming fouilleerbevoegdheden (33.112)