34.013

Onderzoek in lichaamDit wetsvoorstel regelt in de Politiewet 2012 dat alleen de officier van Justitie mag beslissen of bij iemand in een politiecel in het lichaam onderzocht mag worden. De beslissingsbevoegdheid van de zogenaamde insluitingsfouillering voor gedetineerden.

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan toezegging T01923 gedaan tijdens de plenaire behandeling van wetsvoorstel 33112 in de Eerste Kamer. De toezegging gaat over de indiening van een wetvoorstel om de beslissingbevoegdheid voor insluitingsfouillering niet neer te leggen bij een leidinggevende binnen de politieorganisatie, maar bij de officier van Justitie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 34.013, A) op 26 maart 2015 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 april 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 september 2014

titel

Wijziging van de Politiewet 2012 (onderzoek in lichaam)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten