Verwant aan Rijkswet nationaliteit zeeschepen (33.134 (R1972))
Afgehandelde (wets)voorstellen