34.836

Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepenDit voorstel trekt een aantal wetten in en past een aantal Nederlandse wetten aan, zodat deze in overeenstemming zijn met het voorstel voor de Rijkswet nationaliteit zeeschepen (Rnz). Deze wijzigingen zijn nodig om de Rijkswet en dit voorstel gelijktijdig in werking te laten treden.

Met de Rnz en dit voorstel wordt de bestaande regelgeving op het gebied van de nationaliteit van zeeschepen vervangen door een nieuw stelsel. In de Rnz zijn regels opgenomen voor de inschrijving van een schip in een vlagregister van één van de landen van het Koninkrijk, het verlenen van de nationaliteit van het Koninkrijk der Nederlanden aan zeeschepen en de afgifte van zeebrieven.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 19 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juni 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 november 2017

titel

Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

13