Verwant aan Miljoenennota 2016 (34.300)
Afgehandelde (wets)voorstellen