Verwant aan Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen (34.836)
Afgehandelde (wets)voorstellen