33.134 (R1972)

Rijkswet nationaliteit zeeschepenMet dit voorstel van Rijkswet vindt vereenvoudiging plaats van de regelgeving op het gebied van de nationaliteit van zeeschepen en van het recht de vlag van het Koninkrijk te voeren.

De nationaliteitsverlening vindt plaats door inschrijving in het vlagregister door de verantwoordelijke minister van het desbetreffende land. Het wetsvoorstel bevat uniforme voorschriften voor het verlenen van de nationaliteit van het Koninkrijk der Nederlanden aan zeeschepen. Het voorgenomen onderscheid tussen teboekstelling en nationaliteitsverlening zal tevens met zich brengen dat bij wijze van sanctiemaatregel de nationaliteit aan een zeeschip kan worden ontnomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 19 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juni 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 december 2011

titel

Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk rijksbesluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan, alsmede voor de verschillende landen van het Koninkrijk verschillend kan worden gesteld


Documenten

23