Verwant aan Novelle Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (36.123)
Afgehandelde (wets)voorstellen