Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Verworpen in de Eerste KamerGrondwetswijzigingen

 • 9 april 2019
  Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen (30.874 (R1818))
  EK: Voor: SGP, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, SP en PVV.
  TK: Voor: PVV, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, Monasch (PvdA), PvdD en SP.
 • 22 maart 2005
  Verandering Grondwet inzake de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (28.509)
  EK: tegen: PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, SGP (31-42, geen tweederde meerderheid)
  TK: voor: SP, GL, PvdA (m.u.v. Klaas de Vries, Van Heteren, Van Dijken en Noorman-den Uyl), groep-Lazrak, groep-Wilders, D66, VVD, CDA, LPF
 • 18 mei 1999
  Verandering in de Grondwet inzake het correctief referendum (26.156)
  EK: voor: PvdA, D66, GL, SP, Bierman, VVD (m.u.v. Wiegel) (49-26, geen tweederde meerderheid)
  TK: voor: PvdA, VVD, D66, GL, SP
 • 5 maart 1996
  Aanvulling Grondwet met betrekking tot tijdelijke vervanging wegens bevalling (23.798)
  EK: tegen: VVD, SGP, GPV, RPF, Batenburg (geen tweederde meerderheid)
  TK: tegen: VVD, SGP, RPF, Hendriks (ex-AOV)
 • 26 maart 1986
  Grondwetsherziening (eerste lezing): initiatiefvoorstel-Van der Burg/Stoffelen m.b.t. enquêterecht kamerminderheid (19.029)
  EK: tegen: CDA, VVD, SGP, GPV (27-43)
  TK: tegen: VVD, SGP, RPF, GPV, Wagenaar (ex-RPF)
 • 11 mei 1982
  Grondwetsherziening (tweede lezing): minderheidsrecht enquête (16.915)
  EK: tegen: CDA (m.u.v. Groensmit-van der Kallen), VVD (m.u.v. Feij), SGP (35-36)
  TK: met algemene stemmen aangenomen
 • 6 mei 1981
  Grondwetsherziening (eerste lezing): voorzitterschap Verenigde Vergadering (16.640)
  EK: tegen: CDA, VVD (m.u.v. Wiebenga), PPR, SGP, GPV (24-31)
  TK: tegen: SGP, GPV, BP
 • 14 april 1981
  Grondwetsherziening (eerste lezing): verdediging (15.467)
  EK: tegen: CDA, VVD (m.u.v. Feij), SGP, GPV (30-37)
  TK: tegen: PSP, CPN
 • 23 december 1980
  Grondwetsherziening (eerste lezing): inrichting en samenstelling van Staten-Generaal (14.222)
  EK: tegen: CDA, VVD, SGP, GPV (24-40)
  TK: met algemene stemmen aangenomen
 • 8 februari 1972
  Grondwetsherziening (tweede lezing): initiatiefvoorstel-Westerterp c.s., mogelijkheid tot vervroeging Prinsjesdag (11.302)
  EK: voor: PvdA (m.u.v. 4 leden), D66, PPR, CPN, PSP (24-42)
  TK: voor: PvdA, KVP, D66, PSP, CPN, groep-Aarden, GPV, 4 CHU, 5 ARP, 7 VVD
 • 2 maart 1971
  Grondwetsherziening (eerste lezing): verlaging leeftijd voor passief kiesrecht (10.805)
  EK: voor: 6 KVP (6-56)
  TK: tegen: BP, SGP, groep-Harmsen, groep-Goedhart, GPV
 • 26 februari 1963
  Grondwetsherziening (eerste lezing): handhaving leeftijdsgrens van 30 jaar voor Eerste-Kamerlidmaatschap (7.031b)
  EK: tegen: PvdA, ARP, CPN, Van Campen (KVP) (26-29)
  TK: tegen: PvdA, CPN, PSP
 • 21 augustus 1956
  Grondwetsherziening (tweede lezing): voorkomen parlementair vacuüm (4.404)
  EK: tegen: PvdA, De Gou en Van Lieshout (KVP), Algra (ARP) (18-16, geen tweederde meerderheid)
  TK: met algemene stemmen aangenomen
 • 31 juli 1952
  Grondwetsherziening (tweede lezing): uitbreiding van aantal leden van de Tweede Kamer (2.700)
  EK: tegen: CHU, VVD, 3 KVP, 4 ARP, Cammelbeeck (PvdA) (28-17, geen tweederde meerderheid)
  TK: tegen: CHU, VVD (76-15)
 • 7 mei 1952
  Grondwetsherziening (eerste lezing): verlaging minimumleeftijd Tweede Kamer en Provinciale Staten (2.341)
  EK: tegen: KVP (m.u.v. 5 leden), 7 PvdA, CHU, ARP (20-30)
  TK: tegen: ARP, CHU, SGP, De Haas (KVP), Vonk (VVD), Welter (63-24)
 • 7 mei 1952
  Grondwetsherziening (eerste lezing): uitbreiding van aantal leden van de Eerste Kamer (2.341)
  EK: tegen: 9 KVP, 8 PvdA, 3 ARP, CHU, CPN (21-29)
  TK: tegen: CHU, CPN, VVD (m.u.v. Zegering Hadders) (67-20)
 • 7 mei 1952
  Grondwetsherziening (eerste lezing): nieuwe rechtsorde (2.341)
  EK: tegen: PvdA, ARP, CHU, VVD, CPN (16-34)
  TK: tegen: ARP, CHU, CPN, VVD, SGP (51-36)