23.798

Aanvulling Grondwet met betrekking tot tijdelijke vervanging wegens bevallingDit wetsvoorstel bevat een Grondwettelijke regeling voor tijdelijke vervanging wegens zwangerschap en bevalling voor vrouwelijke leden van onder andere de Eerste en de Tweede Kamer.

Dit is de tweede lezing; de eerste is opgenomen in Staatsblad 260 van 12 april 1994.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Verworpen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel na hoofdelijke stemming op 5 maart 1996 met 43 stemmen tegen (VVD, RPF, AOV, GPV, SGP en Fractie-Bierman) en 27 stemmen voor (PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SP en Fractie-Hendriks) verworpen

Van wetsvoorstellen uit de periode juli 1995 - juli 1997 wordt een samenvatting gegeven waarin soms afkortingen worden gebruikt. Wetsvoorstellen van na juli 1997 zijn volgens een nieuwe standaard opgenomen en bevatten kerngegevens, hoofdlijnen en hyperlinks.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding

inwerkingtreding


Documenten

0

Er zijn geen documenten gevonden.