Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
22.695

Novelle op wetsvoorstel gelijke behandeling bovenwettelijke sociale zekerheid (Implementatie Barber-richtlijn)Deze novelle wijzigt in wetsvoorstel gelijke behandeling bovenwettelijke sociale zekerheid (20.890) de datum van inwerkingtreding.

Het tijdstip van inwerkingtreding van het gelijke-behandelingsgebod wordt gewijzigd van 1 januari 1993 in 17 mei 1990.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 20 november 1997 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 maart 1998 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 juli 1992

titel

Wijziging van wetsvoorstel 20.890, houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (implementatie Barber-richtlijn)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • staatssecretaris van Justitie

inwerkingtreding

De dag waarop wetsvoorstel 20.890 in werking treedt.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

 • 10 maart 1998
  stemming (hamerstuk) PDF-document
  Handelingen EK 1997/1998, nr. 23, blz: 1113-1114
 • 17 februari 1998
  eindverslag commissie Szw
  nr. 131c
 • 3 februari 1998
  memorie van antwoord
  nr. 131b
 • 19 januari 1998
  voorlopig verslag commissie Szw
  nr. 131a
 • 20 november 1997
  gewijzigd voorstel van wet
  nr. 131

Sociale media menu