23.255

Intrekking Wet Raad van Advies bibliotheekwezenDit wetsvoorstel heft de Rabin op en brengt zijn adviestaken onder andere onder bij de nog in te stellen Raad voor Cultuur.

Dit in het kader van de Grote Efficiency Operatie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 538 van 21 november 1995.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.