24.221

Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie (Amber)Dit wetsvoorstel schaft het bonus malus-systeem af en treft maatregelen voor reïntegratie van mensen met een arbeidshandicap.

De regeling bonus/malus werkt vaak onredelijk en zelfs contraproduktief.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 560 van 28 november 1995.

Van wetsvoorstellen uit de periode juli 1995- juli 1997 wordt een samenvatting gegeven waarin soms afkortingen worden gebruikt. Wetsvoorstellen van na juli 1997 zijn volgens een nieuwe standaard opgenomen en bevatten kerngegevens, hoofdlijnen en hyperlinks.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Filter op:
       
Filter op: