24.465

Versterking positie huurder bij verhoging huurprijsDit wetsvoorstel zorgt dat er meer regels gaan gelden voor verhuurders over de manier waarop zij een voorstel doen voor huurverhoging aan huurders.

Doel is de positie van de huurders, ook die van kamers, te versterken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Verworpen

Het wetsvoorstel is op 2 april 1996 door de Eerste Kamer verworpen.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

0

Er zijn geen documenten gevonden.