24.772

Preventie en bestrijding van armoede en sociale uitsluitingDit wetsvoorstel regelt onder andere dat gemeenten de bevoegdheid krijgen om bijzondere bijstand categoriaal te verstrekken.

Daardoor worden de mogelijkheden vergroot om actiever dan nu het geval is armoede en sociale uitsluiting in ons land te voorkomen en te bestrijden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 193 van 6 mei 1997.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.