24.776

Invoeringswet Pemba, Wajong en WazDit wetsvoorstel betreft een invoeringswet die, naast een reeks bepalingen van min of meer wetstechnische aard, bepalingen met betrekking tot nieuwe gevallen bevat die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor bepaalde groepen arbeidsongeschikten.

Met dit voorstel is de reeks compleet die moet leiden tot de wijziging van de financiering van de arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 178 van 29 april 1997.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.