24.800

Invoeringswet bestuurlijke boetenDit wetsvoorstel past bepalingen inzake bestuurlijke boeten in de verschillende heffingswetten aan aan de nieuwe systematiek zoals die is voorgsteld in wetsvoorstel 23.470 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Het betreft wijzigingen van technische aard.

Het wetsvoorstel is op 27 november 1997 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 1997 aangenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 737 van 29 december 1997.


Kerngegevens

ingediend

3 juli 1996

titel

Wijziging van enkele wetten in verband met de herziening van het stelsel van bestuurlijke boeten en van het fiscale strafrecht (Invoeringswet bestuurlijke boeten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot aangiften en betalingen die betrekking hebben op tijdvakken of tijdstippen die aanvangen onderscheidenlijk liggen op of na de datum van inwerkingtreding


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

 • 16 december 1997
  stemming (zonder stemming aangenomen)
  EK 12, blz: 551
 • 16 december 1997
  voortzetting behandeling
  EK 12, blz: 509-526, 527-551
 • 15 december 1997
  behandeling
  EK 11, blz: 470-506
 • 12 december 1997
  nota n.a.v. het verslag
  nr. 154b
 • 11 december 1997
  verslag commissie financiën
  nr. 154a
 • 27 november 1997
  gewijzigd voorstel van wet
  nr. 154

Sociale media menu


Volg via