24.820

Aanschrijving inzake energiebesparende voorzieningen aan woningenDeze wijziging van de Woningwet sterkt ertoe burgemeester en wethouders de mogelijkheid te geven via een aanschrijving af te dwingen dat aan een woning energiebesparende voorzieningen worden getroffen.

Daarmee wordt afdwingen van dergelijke voorzieningen bij onwillige eigenaren of huurders mogelijk. De aanschrijving is een stok-achter-de-deur, omdat vrijwilligheid voorop staat.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 17 februari 1998 door de de Tweede Kamer aangenomen. De fracties van SP en CD stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 maart 1998 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 232 van 23 april 1998.


Kerngegevens

ingediend

23 juli 1996

titel

Wijziging van de Woningwet (aanschrijving en energiebesparende voorzieningen)

schriftelijke voorbereiding

inwerkingtreding

De dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

4