25.044

Wijziging Wet stads- en dorpsvernieuwing en WoningwetDit wetsvoorstel stelt sancties in op te late of onvolledige indiening van de verslagen over de besteding van de in de stadsvernieuwingsfondsen gestorte rijksmiddelen. Die sancties zijn van toepassing op zowel fondsbeherende gemeenten als fondsbeherende provincies.

Hiermee komt de wetgeving in het kader van de nota Belstato tot afronding. Voorts wordt voorgesteld de Coördinatiecommissie stadsvernieuwing en de Rijkscommissie voor de Volkshuisvesting op te heffen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 1 mei 1997 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 mei 1997 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

0

Er zijn geen documenten gevonden.