25.233

ZeevaartbemanningswetDit wetsvoorstel bevat voorschriften voor de bemanning van zeeschepen die onder Nederlandse vlag varen. De reder (scheepsbeheerder) draagt de verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de bemanning.

Het voorstel bevat het instrumentarium waarmee onder meer veiligheid en bekwaamheid van de bemanning van schepen kan worden getoetst.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 18 november 1997 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.

De Eerste kamer heeft het voorstel is op 9 december 1997 zonder stemming aangenomen. De fractie van de heer Bierman werd daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

14 februari 1997

titel

Regels omtrent de bemanning van zeeschepen (Zeevaartbemanningswet)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op: