25.254

Wet havenstaatcontroleDit wetsvoorstel regelt het toezicht op de naleving van internationale voorschriften inzake veiligheid en leef- en werkomstandigheden aan boord van schepen in Nederlandse havens die onder buitenlandse vlag varen, de zogenaamde havenstaatcontrole.

Dit ter uitvoering van richtlijn nr.95/21/EG van de Raad van de Europese Unie (PbEG L 157).

Wetsvoorstel 25.255 houdt verband met deze nieuwe regeling.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 9 oktober 1997 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 november 1997 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 557 van 27 november 1997.


Kerngegevens

ingediend

5 maart 1997

titel

Regels betreffende het toezicht aan boord van schepen onder buitenlandse vlag in Nederlandse havens op de naleving van internationale voorschriften op het gebied van de veiligheid, voorkoming van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden (Wet havenstaatcontrole)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

  • 4 november 1997
    stemming (hamerstuk) Handelingen EK 1997/1998, nr. 4, blz: 89-90
  • 21 oktober 1997
    eindverslag commissie Vw nr. 58a
  • 9 oktober 1997
    gewijzigd voorstel van wet nr. 58