25.312

Privatisering van het Nederlandse Omroepproductie Bedrijf N.V.Dit wetsvoorstel regelt de privatisering van de NOB door vervreemding van de aandelen NOB aan de private sector.

Het NOB kan zich zo als omroepproductiebedrijf ontplooien, mede gelet op de ontwikkelingen op de nationale en internationale audiovisuele markt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 19 februari 1998 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, SP, SGP, CD, Unie55+ en Hendriks stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 maart 1999 zonder stemming aangenomen. De fractie van het CDA is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 146 van 30 maart 1999.


Kerngegevens

ingediend

18 april 1997

titel

Wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met de privatisering van het Nederlandse Omroepproductie Bedrijf N.V.

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

De eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via