Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
25.328

Interimwet provincie RotterdamDit wetsvoorstel regelt de voorzieningen die nodig zijn om per 1 januari 2000 de stadsprovincie Rotterdam te kunnen installeren. Het huidige Regionaal Openbaar Lichaam wordt omgevormd tot "preprovincie".

Het doel is zo snel mogelijk tot een sterke stadsprovincie Rotterdam te komen. Het kabinet wil dit bereiken door aanpassing van de eerder ingetrokken wetsvoorstellen 24.087 en 24.088.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Ingetrokken

Het voorstel is op 2 september 1997 door de Tweede Kamer aangenomen. SGP, RPF, SP, GroenLinks en CD stemden tegen.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 24 december 1997 de nadere memorie van antwoord ontvangen. Bij brief van 9 februari 1999 is het wetsvoorstel door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

28 april 1997

titel

Aanvullende tijdelijke voorzieningen in verband met de instelling van een nieuwe provincie in de regio Rotterdam (Interimwet provincie Rotterdam)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De wet vervalt met ingang van 1 januari 2000


Hoofdlijnen

  • Het voorstel voorziet in een functionaris die als 'kwartiermaker' de opdracht krijgt de voorbereidingen voor de stadsprovincie te treffen en te coördineren.
  • Een Bestuurlijke Commissie onder leiding van de Minister van Binnenlandse Zaken werkt als overkoepelende commissie. De kwartiermaker werkt in opdracht van het Rijk.
  • In de memorie van toelichting geeft het kabinet een beschrijving van de contouren van de nieuwe stadsprovincie. Het kabinet volgt hierbij de aanbevelingen van de commissie Andriessen uit het rapport 'De toekomst wacht niet'
    • de gemeente Rotterdam blijft ongedeeld maar moet, evenals de andere gemeenten, veel bevoegdheden afstaan aan het provinciaal bestuur
    • De Hoeksche Waard wordt onderdeel van de nieuwe stadsprovincie

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via