25.491

Wijziging begroting Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1996 (slotwet)Deze slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 1996 van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 23 oktober 1997 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 november 1997 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 611 van 11 december 1997.


Kerngegevens

ingediend

1 september 1997

titel

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1996 (slotwet)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Staatsblad met terugwerkende kracht tot en met 31 december 1997


Documenten

Filter op:
       
Filter op: