25.600 XI

Begroting Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1998Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 1998 van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 2 december 1997 door de Tweede Kamer aangenomen. Het lid Hendriks stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 maart 1998 aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

16 september 1997

titel

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1998

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

1 januari 1998 of met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1998


Documenten

Filter op:
       
Filter op: