25.617

Verlenging wachtgeldperiode tot een half jaarDit wetsvoorstel verlengt de wachtgeldperiode van dertien weken tot zes maanden.

Omdat in het kader van de Wet PEMBA de wachtgeldpremie geheel zal overgaan op de werkgever, zullen de bedrijven zelf de kosten dragen voor het eerste halfjaar van ontslagwerkloosheid. Daardoor krijgen deze een groter belang om werklozen in de eigen sector aan de slag te helpen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het wetsvoorstel is op 20 november 1997 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 december 1997 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 793 van 30 december 1997.


Kerngegevens

ingediend

17 september 1997

titel

Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende onder meer verlenging van de periode gedurende welke de uitkeringen ten laste van een wachtgeldfonds komen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 1998


Documenten

 • 23 december 1997
  stemming (zonder stemming aangenomen) Handelingen EK 1997/1998, nr. 13: blz. 666
 • 23 december 1997
  behandeling Handelingen EK 1997/1998, nr.13: blz. 661-666
 • 9 december 1997
  nota nav het verslag nr. 134b
 • 8 december 1997
  verslag commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid nr. 134a
 • 20 november 1997
  gewijzigd voorstel van wet nr. 134
 • 20 november 1997
  stemming (hamerstuk) Handelingen TK 1997/1998, nr. 9: blz. 2049-2050