25.671

Wet overige OCenW-subsidiesDit wetsvoorstel geeft een wettelijke basis voor het verstrekken van subsidies op het beleidsterrein van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, voor zover dit niet gebeurt op grond van andere wetgeving (bijvoorbeeld via de Mediawet of de Wet op de studiefinanciering).

Voor het verstrekken van subsidies is op grond van artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht een wettelijke grondslag vereist.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het wetsvoorstel is op 5 februari 1998 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 maart 1998 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 275 van 19 mei 1998.


Kerngegevens

ingediend

13 oktober 1997

titel

Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Wet overige OCenW subsidies)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor verschillende artikelen of onderdelen verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

5