25.739

Verlenging zittingsduur gemeenteraden van Gulpen en WittemDit voorstel beoogt de zittingsduur van de gemeenteraden van Gulpen en Wittem te verlengen, zodat er na de herindeling in het najaar van 1998 verkiezingen gehouden worden.

Er is een voorstel van wet om de gemeenten Gulpen en Wittem samen te voegen. Door deze gemeentelijke herindeling zouden er in 1998 twee keer verkiezingen gehouden moeten worden. Dit wetsvoorstel wil dit voorkomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 11 december 1997 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 december 1997 als hamerstuk aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 14 van 13 januari 1998.


Kerngegevens

ingediend

11 november 1997

titel

Verlenging van de zittingsduur van de raden van de gemeenten Gulpen en Wittem in verband met de samenvoeging van deze gemeenten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via