25.770

Voortgezette kunstopleidingen muziekDit wetsvoorstel stelt voortgezette kunstopleidingen op het gebied van muziek in en effectueert de uitkomsten van de reguleringsoperatie inzake het kunstvakonderwijs.

Specifieke wetgeving, afwijkend van de Wet op het hoger onderwijs, is nodig voor een doelmatige inrichting van dit deel van het HBO-bestel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 14 april 1998 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 mei 1998 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 281 van 19 mei 1998.


Kerngegevens

ingediend

1 december 1997

titel

Voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de muziek met ingang van het studiejaar 1998/1999

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

Met ingang van 1 april 1998


Documenten

8