25.781

Wijziging begroting Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1997 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 1997 van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 17 december 1997 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

Het voorstel is op 27 januari 1998 als hamerstuk door de Eerste Kamer afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 december 1997

titel

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

1 december 1997 of met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Staatsblad met terugwerkende kracht tot en met 1 december 1997


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Er zijn geen documenten gevonden.