25.841

Vervallen regels over minimale huursomstijgingDit wetsvoorstel schrapt het artikel in de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting waardoor sociale verhuurders jaarlijks een minimale huursomstijging moeten verwezenlijken.

Een dergelijk voorschrift wordt ongewenst geacht, omdat het accent moet liggen op prestatieafspraken, omdat gestreefd wordt naar vermindering van bureaucratie en omdat matiging van de huurontwikkeling wenselijk is.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 12 februari 1998 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 maart 1998 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 231 van 23 april 1998.


Kerngegevens

ingediend

15 januari 1998

titel

Wijziging van de wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting (vervallen regels over minimale huursomstijging

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998.


Documenten

Filter op:
       
Filter op: