Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
26.016

Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingenDit voorstel regelt de rechtspositie van minderjarigen die in een jeugdinrichting verblijven en het regelt tevens de zorgplichten van de directeur van de inrichting.

Reden tot wijziging is dat de huidige regelgeving verbrokkeld en ontoereikend wordt geacht.

De wijzigingen richten zich onder andere op een verblijfsplan in de opvangsinrichting, een nieuw scholings- en trainingsprogramma en scheiding tussen ordemaatregelen en disciplinaire straffen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 21 maart 2000 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 oktober 2000 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 481 van 16 november 2000.


Kerngegevens

ingediend

27 april 1998

titel

Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu