26.032

Goedkeuring Protocollen inzake toetreding van Polen, Hongarije en Tsjechië tot de NAVODit voorstel regelt de goedkeuring door het Nederlandse parlement van het NAVO-protocol over de toetreding van Hongarije, Polen en Tsjechië tot deze veiligheidsorganisatie.

Ook met deze toetreding wil de NAVO een breder Europees veiligheidsbeleid mogelijk maken en de stabiliteit in Europa bevorderen. Het Nederlandse parlement heeft zich al eerder voorstander getoond van uitbreiding van de NAVO. Een vervolg van het uitbreidingsproces wordt in 1999 voorzien.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 6 oktober 1998 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks en SP stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 december 1998 zonder stemming aangenomen. De fractie van GroenLinks werd daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 675 van 15 december 1998.


Kerngegevens

ingediend

12 mei 1998

titel

Goedkeuring van de op 16 december 1997 te Brussel tot stand gekomen Protocollen bij het Noord-Atlantische Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Hongarije, de Republiek Polen en de Tsjechische Republiek

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

De dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten